KRZYMÓW. Wójt Tadeusz Jankowski i eliksir młodości

Z informacji na temat wójta Tadeusz Jankowskiego zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej wynika, że raz ma on 55 lat (rocznik 1956), a innym razem 47 lat. To drugie znalazło się w zakładce wójt. Wraz z informacją o stanie cywilnym, dzieciach, wykształceniu, pracy zawodowej i osiągnięciach. Po prostu władza odmładza.

A oto podane osiągnięcia:

Wybudowano ponad 30 km dróg asfaltowych:

 • Paprotnia-Kałek-Smólnik-Potażniki-Brzeźno
 • Krzymów-Genowefa
 • Krzymów-Piersk-Drążno-Borowo
 • Brzeźno-Szczepidło
 • Brzeźno – ul. Główna, ul. Dojazdowa, ul. Leśna
 • Paprotnia-Nowopaprockie Holendry
 • Smólnik-Wierzchy
 • Głodno-Staropaprockie Holendry

Wodociągi w 1990 r. ok 10 proc., a w 2002 ponad 90 proc., zwodociągowano miejscowości:

 • Brzeźno + hydrofornia
 • Krzymów + hydrofornia
 • Paprotnia, Szczepidło, Głodno, Borowo, Piersk
 • Helenów, Brzezińskie Holendry, Nowopaprockie Holendry

Dokończono:

 • budowę sali gimnastycznej przy szkole w Krzymowie

Wybudowano:

 • 3 nowe sale gimnastyczne: Paprotnia, Szczepidło, Brzeźno
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Paprotni (wspólnie z OSP w Paprotni)

Wyremontowano:

 • szkoły w Paprotni, Szczepidle, Borowie, Smólniku, Krzymowie

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA