KONIN. Dzień Edukacji Narodowej w SP nr 6

IS_P1070841

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie odbył się uroczysty apel połączony ze ślubowaniem uczniów klas I, na który licznie przybyli uczniowie klas I-VI oraz rodzice. Przyjęcia w poczet społeczności szkolnej gratulował dyrektor Grzegorz Jankowiak. Poinformował też zgromadzonych o przyznanych nauczycielom nagrodach i wyróżnieniach.
Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała Wioletta Głowacka, Medal Komisji Edukacji Narodowej – Maria Kubiak. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Brązowy Krzyż Zasługi Urszuli Magolan i Izabeli Nowickiej. Nagrodę Prezydenta Miasta otrzymała Maria Kubiak, a Nagrody Dyrektora Szkoły: M. Szymaniak, G. Niestrawska, L. Franczak, E. Pacholska, A. Kornalska, B. Kowalska, J. Łomnicka, K.Kubacka, E. Wiśniewska-Zosiuk, I. Nowicka, U. Magolan.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA