GOLINA. Manewry strażackie

IS_DSC_0011

Manewry strażackie, czyli ćwiczenia bojowe, to jeden z lepszych sposobów pogłębiania swojej wiedzy i umiejętność praktycznych. Taką lekcję przeszli także druhowie z gminy Golina. W miejscowości Zarzyn do działań wezwane zostały jednostki z OSP Golina, OSP Przyjma, OSP Myślibórz, OSP Węglew. Do OSP Rosocha należało zabezpieczenie terenu oraz wyznaczenie dróg dojazdowych do zdarzenia.

Na miejscu ćwiczeń w celu ugaszenia źródła ognia zostały podane dwie linie gaśnicze oraz zasilające. Następnie strażacy z zadymionego budynku, w aparatach powietrznych, musieli wynieść określone przedmioty. Gdy druhowie kończyli ćwiczenia w Zarzynie, na drodze dojazdowej do Spławia doszło do zaplanowanego wypadku komunikacyjnego z udziałem samochodu osobowego, w którym dwie osoby zostały poszkodowane. Do tego zdarzenia Komendant Gminny ZOSP RP w Golinie zaalarmował jednostkę z OSP Adamów, której zadaniem było zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Do wypadku dotarła także jednostka z OSP Przyjma oraz drugi zastęp z OSP Golina samochodem SLRt 0,2/0,6, który na wyposażeniu ma HOLMATRO nowego typu. Druhowie dzięki nowemu urządzeniu wydobyli poszkodowanych z samochodu, udzielili pierwszej pomocy i opatrzyli rannych.

Na ćwiczenia w miejscowości Spławie wezwane zostały jednostki: OSP Spławie, OSP Myślibórz, OSP Radolina, OSP Golina zastęp z GBA, OSP Węglew, OSP Rosocha, OSP Kawnice, OSP Kraśnica. Na miejscu doszło do pożaru dwóch snopów słomy. Przy pomocy pompy szlamowej jednostka z OSP Myślibórz podawała wodę ze zbiornika przeciwpożarowego na wysokość rozdzielacza. OSP Kawnice przy pomocy motopompy PO5 z przenośnego zbiornika zasilały samochody biorące bezpośredni udział w gaszeniu pożaru. Zadaniem OSP Węglew było zabezpieczenie budynków mieszkalnych za pomocą kurtyny wodnej. OSP Golina zbudowała linie wodną z drabiny ratowniczej. Zadaniem OSP Radolina i OSP Kraśnica było bezpośrednie natarcie na źródło ognia.

Organizatorem manewrów był Zarząd ZOSP RP w Golinie; odpowiedzialnym, dowódcą i koordynatorem Komendant Gminny ZOSP RP w Golinie druh Marek Pilarczyk; uczestnikiem i obserwatorem kapitan Ireneusz Gośliński – dowódca JRG-2 z PSP Konin. Ćwiczenia podsumowano w remizie OSP Spławie. Druhowie ze wszystkich jednostek wykazali gotowość bojową na bardzo dobrym poziomie oraz wielką determinacje i chęć uczestniczenia w działaniach ratowniczych. Do ćwiczeń druhowie z poszczególnych jednostek podeszli bardzo poważnie, przygotowali się z wielką starannością i dbałością.

(źródło: Zarząd ZOSP RP w Golinie)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA