KONIN. Stanisław Jarecki i Zbigniew Szymczak prezesami?

Nowym prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Koninie zostanie najprawdopodobniej Stanisław Jarecki, a Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Zbigniew Szymczak. Te osoby najlepiej wypadły w konkursach na te stanowiska. W przeszłości Stanisław Jarecki był w kierownictwie KWB ,,Konin” oraz zastępcą wójta Starego Miasta, a Zbigniew Szymczak zastępcą prezydenta Konina.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA