ZDROWIE. Przeciwdziałaj cukrzycy – bezpłatne badania i konkursy z nagrodami w Domu Kultury ,,Oskard”

W ramach akcji „Zdrowie to podstawa” koniński samorząd włączył się w ogólnoświatowe działania prowadzone w listopadzie pod hasłem – „Przeciwdziałaj cukrzycy. Teraz”. Do udziału w kampanii zaproszono fachowców z Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej oraz Studenckiego Koła Naukowego Hipertensjologicznego z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Już 19 listopada, w Domu Kultury OSKARD w Koninie można będzie, jak twierdzi Beata Stepanow z CESOM, lepiej „zrozumieć cukrzycę”. Honorowy patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Konina.

Światowy Dzień Cukrzycy przypada na 14 listopada, a wyznaczyła go, jako oficjalny dzień obchodów, Organizacja Narodów Zjednoczonych. Jednym z celów takiej decyzji jest zachęcenie do opracowywania narodowych programów ukierunkowanych na prewencję, leczenie oraz opiekę diabetologiczną i zdrowotną.

W naszym kraju zawiązała się Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzycą skupiająca największe polskie organizacje podejmujące pracę na rzecz osób chorych na cukrzycę. W jej skład wchodzą: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, Polska Federacja Edukacji w Diabetologii, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków, Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę, Fundacja „Cukrzyca u Dzieci”. Koalicja zainicjowała działania edukacyjne i informacyjne dotyczące profilaktyki cukrzycy. Ustalono, że najaktywniejsza kampania odbędzie się właśnie w tym miesiącu, zatem ogłoszono: „Listopad miesiącem walki z cukrzycą”. Zdecydowano o cykliczności akcji – w kolejnych latach prowadzone będą działania edukacyjne i informacyjne na dużą skalę. Tegoroczne widać już doskonale w mediach ogólnopolskich.

Zaproszone przez samorządowców Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej z Konina, we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Hipertensjologicznym przy Katedrze i Klinice Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, już 19 listopada, w godzinach 14.00-18.00, przeprowadzi dla zainteresowanych wiele bezpłatnych działań prewencyjnych. Zaplanowano, między innymi, pomiary poziomu przygodnej glikemii czy ciśnienia tętniczego krwi, określenie stężenia hemoglobiny glikowanej, badania dna oka za pomocą fundoskopu, badania EKG, wyliczanie BMI – Body Mass Index (z interpretacją wyniku). Konsultacje okulistyczne i dietetyczne.

Aby można było „ zrozumieć cukrzycę” prowadzący będą motywować do podjęcia wysiłku samokontroli, edukować w zakresie techniki prawidłowego pomiaru glikemii na glukometrze, zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem diety, farmakoterapii, aktywności fizycznej. Ciekawym zagadnieniem będzie również edukowanie w zakresie prawidłowej pielęgnacji stóp.

Przygotowano także wizualizację na temat znaczenia samokontroli w przewlekłych chorobach, która przybliży problem cukrzycy i chorób układu krążenia oraz materiał na temat DME – cukrzycowego obrzęku plamki. Jedną z atrakcji będzie konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia, w którym można wygrać nagrodę „niespodziankę”.