KONIN. Trio prezesów: Jarosław Derdziński, Stanisław Jarecki, Zbigniew Szymczak

Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Koninie będzie kierował Stanisław Jarecki, Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji – Zbigniew Szymczak. To nowe osoby na stanowiskach prezesów. Taką funkcję w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zachowa Jarosław Derdziński.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA