KRZYMÓW. Wójt Wierzbinka o reformach

Gmina Krzymów zmaga się z problemem rosnącego zadłużenia. Trwają spotkania pracowników Urzędu Gminy z Radą Gminy, na których poszukuje się rozwiązań, które pozwolą załagodzić ten problem. Jak poinformował Jacek Popielarz z UG, podstawową kwestią jest rozwój gminy, a ten nie nastąpi bez nowych inwestycji, bieżących remontów, stabilizacji finansowej umożliwiającej skorzystanie ze środków unijnych w latach 2014-2020. To się udało zapewnić w gminie Wierzbinek, ale po reformach, które nie zawsze były akceptowane przez mieszkańców. Opowiadał o tym na spotkaniu z przedstawicielami krzymowskiego samorządu wójt Paweł Szczepankiewicz.

W gminie Wierzbinek udało się skutecznie zreformować sieć placówek oświatowych. Ale wymagało to współpracy radnych i umiejętnego przedstawiania wszystkich ,,za” i ,,przeciw”. Dzięki temu Wierzbinek wyszedł na prostą. A subwencja prawie w całości pokrywa koszty funkcjonowania oświaty.

Wypracowane propozycje planuje się przekazać mieszkańcom gminy w formie drukowanego biuletynu informacyjnego oraz na spotkaniach otwartych.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA