KONIN. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich – Dzień Wolontariusza

IS_058

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich zaprosiło na VIII spotkanie z okazji Dnia Wolontariusza. Prezes Felicja Andrzejewska podsumowała na nim realizację programu ,,Starszy Brat – Starsza Siostra” oraz inne działania TIO. Wręczyła też wolontariuszom i zasłużonym dla rozwoju programu medale doktora Jakuba Szymkiewicza, a licznej grupie przyjaciół Towarzystwa dyplomy i upominki. Dla zebranych wystąpili artyści z Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie. Na koniec goście i gospodarze mogli porozmawiać przy kawie i torcie o działaniach prospołecznych i pomaganiu ludziom w trudnej sytuacji życiowej.

Medalami dr Jakuba Szymkiewicza zostali uhonorowani:

- Poseł na Sejm RP Pan Tomasz Piotr Nowak
- Pani Elżbieta Streker-Dembińska
- Radny Rady Miasta Konina Pan Janusz Zawilski
- Radny Rady Miasta Konina Pan Piotr Korytkowski
- Radny Powiatu Konińskiego Pan Mirosław Durczyński
- Kierownik Wydziału Spraw Społecznych Miasta Konina Pani Wanda Goj
- Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koninie Pani Anna Wojtenko
- Dyrektor SP w Wilczynie Pan Sławomir Matlejewski
- Dyrektor Zespołu Szkół w Liścu Wielkim Pani Agnieszka Niekochańska
- Dyrektor Studio Tańca Rytmix Pani Wiesława Wolna
- instruktor tańca w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie Pani Danuta Pydyńska
- przewodnicząca GKRPA w Wierzbinku Pani Daniela Koszal
- kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej w Żdżarach Pani Małgorzata Przybylska
- kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej w Powierciu Pani Wanda Mielczarek


 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA