GOLINA. Piszą do wojewody

Konflikt w Radzie Miejskiej w Golinie (powiat koniński) wszedł w kolejny etap. O sprawie został poinformowany wojewoda wiellkopolski, i to przez obie strony. Przypomnijmy, że przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Kapturska ignoruje wnioski radnych dotyczące odwołania jej z pełnionej funkcji. Jak poinformował nas Tomasz Stube, rzecznik prasowy wojewody wielkopolskiego, w ostatnim czasie nie było zgłoszeń w podobnych sprawach. A więc Golina (w powiecie konińskim) staje się wyjątkowa w całej Wielkopolsce. Pismo z odpowiedzią na pytania radnych z klubu “Koalicja”, dotyczące opisywanej przez Pana sprawy, zostało skierowane w ubiegłym tygodniu do Rady Miejskiej w Golinie. W odpowiedzi wojewoda przedstawił regulacje prawne określające zasady dotyczące zwoływania sesji, jak i trybu odwoływania przewodniczącego. Szanując zagwarantowaną prawnie samodzielność gminy, wojewoda wskazał jedynie na obowiązujące regulacje prawne nie interpretując ich, nie oceniając zachowań, czy stosowanych mechanizmów opisanych w otrzymywanych pismach. Wojewoda oczekuje, że organy rady gminy Golina podejmą działania zapewniające przestrzeganie przepisów prawnych w ich działalności, co umożliwi korzystanie przez radnych  z przysługujących im uprawnień – czytamy w odpowiedzi rzecznika prasowego na pytania Konińskiej Gazety Internetowej.