KONIN. Happening z prawami człowieka

IS_191

Prawa i wolności przysługujące wszystkim ludziom, zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, przypomnieli uczniowie Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie podczas happeningu przez Urzędem Miejskim. Artykuł 1. mówi: ,,Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa”. Po wypowiedzeniu poszczególnych praw i wolności do góry był puszczany balon.

(na zdjęciu: uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie z prezydentem Józefem Nowickim i radną Rady Miasta Konina Elżbietą Siudaj-Pogodską)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA