KAWĘCZYN, KRZYMÓW, OLSZÓWKA. Trzech wójtów od 1990 roku

SONY DSC

W regionie konińskim trzech szefów gmin pełni swoje funkcje od 1990 roku w sposób ciągły, bez przerw. Są to: Jan Nowak – wójt gminy Kawęczyn (powiat turecki), Tadeusz Jankowski – wójt gminy Krzymów (powiat koniński) i Włodzimierz Fraszczyk – wójt gminy Olszówka (powiat kolski). Jak powiedział KGI Jan Nowak (na zdjęciu), to wynik pracy i szczęścia do spotykania właściwych ludzi. I doceniania tego, co robią dla wspólnoty samorządowej.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA