KONIN. Największa inwestycja w historii

prezydent_nowicki_400x600

Obiecywałem przede wszystkim, że swoją prezydenturę podporządkuję służbie mieszkańcom. Dlatego też od pierwszego dnia korzystałem z każdej okazji, aby być blisko nich, spotykałem się z nimi w różnych miejscach, aranżowałem spotkania i sytuacje, aby umożliwić ludziom bezpośredni kontakt ze mną. Zmieniona została struktura Urzędu Miejskiego, m.in. przez wprowadzenie do niej samodzielnego stanowiska Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych i Organizacji Pozarządowych. Chodzi o to, żeby udawało się szybciej reagować na życiowe problemy mieszkańców. Z tego też powodu zacieśniamy współpracę ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi – pisze Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki.

Szanowni Państwo

Przedstawiam Państwu informację o niektórych ważniejszych działaniach, podjętych przeze mnie i moich zastępców, w roku 2011. Był to pierwszy rok naszej – rozpoczętej 14 grudnia 2010 roku – pracy w Urzędzie Miejskim w Koninie. Myślę, że zaprezentowany (z konieczności w bardzo dużym skrócie) materiał, pokazuje jednoznacznie – że był to czas aktywnych działań na rzecz rozwoju miasta oraz stopniowego, konsekwentnego wprowadzania zmian w zarządzaniu nim.

Przedkładając tę relację chcę zapewnić, że przez pierwszy rok prezydentury czyniłem – zarówno ja jak i moi zastępcy – starania, żeby móc wywiązać się przed wyborcami ze złożonych obietnic. Wiele z nich udało się już zrealizować, inne są w trakcie realizacji, są też takie zadania, których wdrożenie wymaga rozważnych decyzji i czasu. Ale jest to naturalne w sytuacji gdy z programu przewidzianego do zrealizowania – co warto podkreślić – w trakcie czteroletniej kadencji, zdaje się sprawozdanie po pierwszym roku jego wdrażania.

Obiecywałem przede wszystkim, że swoją prezydenturę podporządkuję służbie mieszkańcom. Dlatego też od pierwszego dnia korzystałem z każdej okazji, aby być blisko nich, spotykałem się z nimi w różnych miejscach, aranżowałem spotkania i sytuacje, aby umożliwić ludziom bezpośredni kontakt ze mną. Zmieniona została struktura Urzędu Miejskiego, m.in. przez wprowadzenie do niej samodzielnego stanowiska Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych i Organizacji Pozarządowych. Chodzi o to, żeby udawało się szybciej reagować na życiowe problemy mieszkańców. Z tego też powodu zacieśniamy współpracę ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi.

Spełnieniem przedwyborczych obietnic jest uruchomienie Biura Porad Obywatelskich i Porad Prawnych, gdzie każdy może skorzystać z bezpłatnych porad prawnika. Trwają prace przy budowie systemu, który umożliwi mieszkańcom dostęp do darmowego Internetu.

Z myślą o młodych koninianach rozpoczęliśmy działania mające doprowadzić do uzdrowienia systemu oświaty w mieście. Współpracujemy z konińską PWSZ w kwestii uruchamiania nowych kierunków studiów. Zlikwidowaliśmy problem kolejek dzieci do przedszkoli, zwiększyliśmy liczbę miejsc w żłobku, wybudowaliśmy nowe place zabaw. Doposażyliśmy bazę sportową o kolejne atrakcje, wśród których jest jedyna w mieście i regionie ścianka wspinaczkowa i montaż sztucznego lodowiska, który zakończy się jeszcze w grudniu tego roku.

Podjęliśmy działania mające na celu rozbudowę ścieżek rowerowych. Pozyskaliśmy kolejne mieszkania komunalne i socjalne, które w obecnej sytuacji są „na wagę złota”, choć głodu mieszkaniowego, w tej kategorii lokali, w mieście nie likwidują.

W minionym roku otrzymaliśmy kolejne środki unijne na dofinansowanie miejskich inwestycji oraz realizację programów, głównie w placówkach oświatowych. Intensywnie poszukujemy firm, poważnie zainteresowanych inwestowaniem w Koninie. Przygotowujemy tereny pod inwestycje. Rozpoczęliśmy realizację największej w historii naszego miasta inwestycji, wartej ponad 342 mln zł, dofinansowywanej z unijnych funduszy – budowę zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Pracujemy nad utworzeniem klastra przemysłowego i inkubatora przedsiębiorczości. Zgodnie z zapowiedzią, powołana została Rada Konsultacyjna do spraw Gospodarczych przy Prezydencie Miasta Konina. Rada już na inauguracyjnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała ponownie rozpoczęte przez miasto starania o pozyskanie środków unijnych na realizację zadania pod nazwą ,,Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 w Koninie – II etap’’.

Podsumowując miniony pierwszy rok prezydentury obecnej kadencji nie sposób nie zauważyć, że przypadł on w wyjątkowo trudnych dla polskich samorządów warunkach, w czasach zdeterminowanych przez europejski i światowy kryzys gospodarczy.

Zapraszam do lektury.

Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki

——————————————————-

Najpiękniejsze i najlepsze życzenia dobrych, zdrowych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia pełnych wzajemnej serdeczności i życzliwości
oraz szczęśliwego pod każdym względem
Nowego Roku 2012

składają :

Wiesław Steinke
Przewodniczący Rady Miasta Konina

Józef Nowicki
Prezydent Miasta Konina

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA