WILCZYN. O rozwoju sektora turystycznego

Grzegorz Skowroński

Osiągnięcia samorządu Gminy Wilczyn w roku 2011 przedstawia Wójt Grzegorz Skowroński: – W roku 2011 Gmina Wilczyn oddała do użytku dwie duże inwestycje współfinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Pierwszą z nich była „Rewitalizacja terenu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilczynie”. Pozwoliła ona wyeliminować dotychczasowe niedogodności występujące na terenie GOSiR-u oraz dostosować ofertę do oczekiwań i wymagań turystów. Ten rozwój bazy wypoczynkowej w gminie, a tym samym w całym regionie konińskim, był pozytywnym impulsem dla całego sektora turystycznego. Druga inwestycja obejmowała termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy, tj. Szkoły Podstawowej w Wilczynie, Bieli i Dębówcu oraz Przedszkola w Wilczynie.

Gmina Wilczyn zrealizowała wspólnie z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego zadanie pod nazwą „Wykonanie robót modernizacyjnych ścieżki dydaktycznej wraz z robotami towarzyszącymi”. Prace wykonano na ścieżce dydaktycznej Mrówki – Świętne, na wzór istniejącej już ścieżki dydaktycznej na odcinku Wilczyn – Mrówki. Obejmowały one także prace w zakresie małej architektury na terenie skansenu archeologicznego Mrówki. W zakresie zadania było również wydanie publikacji ,,Ścieżka dydaktyczna „Mrówki”, służącej promocji tego szczególnego miejsca w gminie.

Gmina Wilczyn jest również w trakcie realizacji zadań współfinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Są to: „Budowa ścieżki rowerowej Wilczyn – Kownaty – Mrówki – Świętne” oraz „Poprawa estetyki i bezpieczeństwa ulic Wilczyńskich”. Celem zadań jest poprawa warunków życia mieszkańców na osiedlach w Wilczynie oraz turystów, poprzez budowę chodników, placu zabaw oraz ścieżki rowerowej.

——————————————–

Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych radością i miłością
niosących spokój i odpoczynek
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia
pełnego optymizmu, wiary i szczęścia
życzą

Grzegorz Skowroński – Wójt Gminy Wilczyn
Juliusz Wiechecki – Przewodniczący Rady Gminy