STOWARZYSZENIE ,,SOLIDARNI W PARTNERSTWIE”. Na rzecz rozwoju małych społeczności

Solidarni w Partnerstwie

Stowarzyszenie ,,Solidarni w Partnerstwie” jest samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, które ma na celu zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. W szczególności terenem jego działania jest obszar gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto oraz Tuliszków. Stowarzyszenie jest lokalną grupą działania, stanowiącą formę współpracy partnerów z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. Rok 2011 był dla organizacji czasem bardzo aktywnym i pełnym inwencji. W pamięci zapisały się m.in. wydarzenia promujące walory przyrodniczo-krajobrazowe i integrujące mieszkańców – Rajd Konny i Rajd Rowerowy.

Jednym z najważniejszych spotkań było Walne Zabranie Członków Stowarzyszenia, 25 marca w Rzgowie. Stowarzyszenie przeprowadziło nabory na wszystkie cztery działania: ,,Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty” „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, w ramach których wpłynęło 27 wniosków na kwotę 2 mln 720 tys. zł.

Wiosną Lokalna Grupa Działania uczestniczyła w wyjeździe studyjno-szkoleniowym pod nazwą „W kręgach beskidzkiej tradycji”. Uczestnicy – 40 osób – poznali osiągnięcia LGD Żywiecki Raj oraz złożyli wizytę Podhalańskiej LGD w Murzasichlu. Zaprezentowali również własne sukcesy.

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” czynnie promowało zarówno swoją organizację, jak również gminy zrzeszone w LGD, to jest: Golinę, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków. Uczestniczyliśmy m.in. w III Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel 2011 w Kielcach, Międzynarodowych Targach Tour Salon w Poznaniu, Study Tour w Ślesinie (prezentacja dorobku LGD zlokalizowanych na konińskim odcinku Wielkiej Pętli Wielkopolski), Lecie z Radiem (udział w imprezie plenerowej na zaproszenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi), Wystawie Gospodarczej KIG 2011, Wielkim Ruszeniu Gmin Powiatu Konińskiego w Wilczynie. Nie zabrakło nas również na imprezach gminnych, tj.: Rychwaliach, Dniach Grodźca, Dniach Rzgowa, Dniach Staromiejskich, Dniach Goliny, Dożynkach w gminie Tuliszków, Rzgów, Stare Miasto, Dniu Sportu w Modle Królewskiej.

Zorganizowaliśmy Konkurs fotograficzny: „Moje miejsce – mój raj” oraz dwa wydarzenia promujące walory przyrodniczo krajobrazowe i integrujące mieszkańców obszaru LSR:

- Rajd Konny pn. Szlak „Podkutej Szóstki” atrakcją turystyczną obszaru LGD;

- Rajd Rowerowy pn. Rowerowy zawrót głowy ze Stowarzyszeniem „Solidarni w Partnerstwie”.

Zaprosiliśmy Panie z terenu sześciu gmin do udziału w realizowanym wspólnie z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich projekcie pn. ,,Szkoła Liderek Rozwoju Lokalnego”. Celem projektu było aktywizowanie kobiet na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz wsparcie tworzenia i rozwoju organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich. Szkoła Liderek Rozwoju Lokalnego obejmowała dwa dwudniowe zjazdy w Rokosowie.

Pozyskaliśmy dodatkowe środki w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich PO FIO w wysokości 30 tys. zł, dzięki którym został przeprowadzony cykl szkoleń dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Podpisaliśmy umowę o wspólnej realizacji projektu współpracy pt. ,,Turystyczne uroki regionu inspiracją społecznej aktywności (TURISA)”, którego celem jest promocja i wzrost atrakcyjności regionów partnerskich w oparciu o lokalne zasoby turystyczne. W realizację projektu zaangażowane są cztery LGD: „Solna Dolina”, „Wielkopolska Wschodnia”, „Solidarni w Partnerstwie” i „Między Ludźmi i Jeziorami”.

Iwona Bańdosz – Dyrektor Biura Stowarzyszenia “Solidarni w Partnerstwie”

————————————————–

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragnę przekazać
najserdeczniejsze życzenia.
Niech nadchodzące Święta będą dla Państwa niezapomnianym czasem
spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień.
Życzę, aby odbyły się w spokoju, radości, wśród Rodziny i Przyjaciół
oraz wszystkich Bliskich dla Państwa osób.
Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem życzę dużo zdrowia i szczęścia.
Niech nie opuszcza Was pomyślność i spełnią się te najskrytsze marzenia.

Prezes StowarzyszeniaSolidarni w Partnerstwie” Ireneusz Ćwiek

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA