KONIN. Gimnazjum nr 7 – Świąteczne Światełko Nadziei

IS_IMG_0417

W Gimnazjum nr 7 w Koninie odbyła się uroczystość „Świąteczne Światełko Nadziei”, zorganizowane dla wychowanków Domu dla Dzieci i Młodzieży w Turku. Było to już siódme spotkanie wigilijne w ramach rozwijającej się w szkole idei wolontariatu podjętej przez Klub Europejski „Siódemka” i samorząd szkolny. Gośćmi honorowymi uroczystości była osiemnastoosobowa grupa dzieci i młodzieży z Turku, w wieku od 8 do 19 lat, którym towarzyszyła Małgorzata Krzesińska – dyrektor Domu.

Nastrojowa scenografia, oprawa muzyczna i przedstawiona przez gimnazjalistów część artystyczna podkreśliły klimat nocy związanej z narodzeniem Jezusa. W tak wspaniale wytworzonej atmosferze dzieciom i młodzieży z Turku zostały wręczone paczki przygotowane przez klasy gimnazjalne oraz zespoły: humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, lingwistyczny i wychowania fizycznego. Ogromną niespodzianką były prezenty przekazane przez posła do Parlamentu Europejskiego Marka Siwca, które wręczyła jego asystentka Sylwia Przybyła. Poseł skierował również specjalne życzenia dla konińskiej i tureckiej młodzieży, które płynęły z Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

W uroczystości udział wzięli również: kierownik biura prezydenta Konina Elżbieta Miętkiewska, ks. prałat Józef Wysocki, prezes Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich Felicja Andrzejewska, przedstawiciele Rady Rodziców Gimnazjum nr 7 oraz absolwenci gimnazjum, a obecnie uczniowie II Liceum w Koninie.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA