POWIAT KONIŃSKI. Napięcie w koalicji

Skreślenie z listy pierwotnie planowanych inwestycji 2012 roku drogi powiatowej Brzeźno – Smólnik (gmina Krzymów), o długości 2,47 km, doprowadziło do napięcia w koalicji. Przeciwko takiej decyzji głosowało 3 radnych, w tym członek Zarządu Powiatu Tadeusz Jaroszewski. Jest on mieszkańcem Krzymowa. Ostatecznie sprawa rozstrzygnie się na sesji budżetowej, 29 grudnia.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA