WILCZYN. Budżet przyjęto jednogłośnie. Wilczyn chce do Związku Gmin Regionu Słupeckiego. Wójt o sobie: ,,Ja nie jestem cyborgiem”

IS_043

Rada Gminy Wilczyn na dzisiejszej sesji jednogłośnie przyjęła budżet gminy na 2012 rok. Dochody mają wynieść 19,1 mln zł, wydatki – 18,6 mln zł. Na wydatki majątkowe przewidziano trochę ponad 3,3 mln zł. Najważniejszym obszarem jest transport i łączność, na który zarezerwowano blisko 2,5 mln zł.

Ta kwota pozwoli na współfinansowanie programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. Poza tym na budowę ścieżki rowerowej Wilczyn – Kownaty – Mrówki – Świętne (etap I) przeznaczono w budżecie blisko 400 tys. zł, a na poprawę estetyki i bezpieczeństwa ulic wilczyńskich – prawie 500 tys. zł.

Na przebudowę rurociągu tłocznego z przepompowni Wilczogóra do przepompowni Wilczyn zapisano 220 tys. zł, na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dębówcu – 190 tys. zł, na urządzenie dwóch placów zabaw – przy SP w Wilczynie i przy SP w Dębówcu – 100 tys. zł, na termomodernizację świetlic wiejskich w Kopydłowie, Wiśniewie i w Górach – także 100 tys. zł.

W dyskusji pewne kontrowersje towarzyszyły kwestii finansowania z pieniędzy budżetowych sportu. W gminie Wilczyn dobrze rozwija się piłka nożna i siatkówka. Wójt Grzegorz Skowroński wyraził zadowolenie z osiągnięć zawodników. Podkreślił jednak, że ,,sport się zaszufladkował” i dlatego chciałby, aby także inne dyscypliny stały się popularne.

Wilczyn chce przystąpić do …Związku Gmin Regionu Słupeckiego. Dzięki temu bezpańskie psy będą mogły znaleźć opiekę w schronisku dla zwierząt na terenie gminy Strzałkowo.

Wójt Grzegorz Skowroński zadeklarował, że ,,na razie nie przewiduje stanowiska wicewójta”. Dodał jednak: Ja nie jestem cyborgiem (cyborg, z angielskiego cybernetic organism – połączenie człowieka i maszyny). Poinformował, że w Urzędzie Gminy został przeprowadzony audyt (ocena poszczególnych stanowisk pracy), z którego wynika, że potrzebne są zmiany organizacyjne. Przydałoby się na przykład stanowisko do spraw gospodarki odpadami oraz zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za promocję gminy.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA