KAWĘCZYN. Przed sesją połamali się opłatkiem

IS_015

Ostatnia w roku 2011 sesja Rady Gminy Kawęczyn odbyła się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach. Poprzedziła ją Msza święta w miejscowym kościele parafialnym pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła, odprawiona w intencji samorządu i mieszkańców. Przed obradami zebrani połamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Życzliwie było też na sesji. Lokalny parlament jednogłośnie przyjął budżet gminy na 2012 rok. Dochody mają wynieść blisko 14,2 mln zł, wydatki – prawie 14,8 mln zł. Za pozytywne głosowanie podziękował wójt Jan Nowak.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 2 mln 352 tys. zł. W wykazie są następujące zadania:

1.Przebudowa drogi Kowale Pańskie Kolonia – 330 m (250 tys. zł – dochody własne)
2. Przebudowa drogi Marcinów – 720 m (307 tys. zł – dochody własne)
3. Budowa boiska sportowego ,,Orlik” w Kawęczynie (250 tys. zł – dochody własne, 750 tys. zł – środki zewnętrzne)
4. Budowa dwóch kortów tenisowych, w miejscowościach: Kowale Pańskie i Tokary (80 tys. zł – dochody własne, 140 tys. zł – środki UE)
5. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Kawęczyn (180 tys. zł – dochody własne, 320 tys. zł – środki UE)
6. Rekultywacja wysypiska śmieci w Wojciechowie (75 tys. zł – dochody własne).

Planowane wydatki na oświatę wychowanie wynoszą prawie 6,1 mln zł, na pomoc społeczną – 2,5 mln zł, administrację publiczną – 1,8 mln zł.

—————————-

Rada Gminy w Kawęczynie
Tadeusz Krupiński – przewodniczący RG
Grzegorz Dzikowski – wiceprzewodniczący RG
Stanisław Urbaniak – wiceprzewodniczący RG

Skład osobowy

Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Okręg – Numer i granice (sołectwa)
1. Dzikowski Grzegorz Będziechów Nr   9 – Będziechów i Stanisława
2. Gebler Piotr Marcinów Nr 13 – Kowale Pańskie i Marcinów
3. Górska Halina Marcjanów Nr 10 – Marcjanów i Skarżyn
4. Iwaniak Józef Chocim Nr   4 – Chocim
5. Jaśkiewicz Ryszard Żdżary Nr   8 – Żdżary
6. Jeżykowski Janusz Głuchów Nr   5 – Głuchów
7. Kasprzak Sylwester Kawęczyn Nr   2 – Kawęczyn
8. Kolenda Bożena Marianów-Kolonia Nr 15 – Leśnictwo i Marianów-Kolonia
9. Krupiński Tadeusz Dziewiątka Nr 12 – Dziewiątka, Młodzianów i Siedliska
10. Michalak Kazimierz Tokary Pierwsze Nr   7 – Tokary Pierwsze
11. Mila Łukasz Ciemień Nr 11 – Ciemień
12. Pawlak Jacek Marianów Nr   1 – Dzierzbotki i Marianów
13. Przyłęcki Sylwester Wojciechów Nr   3 – Nowy Świat i Wojciechów
14. Raszewski Józef Kowale Pańskie-Kolonia Nr 14 – Kowale Pańskie-Kolonia
15. Urbaniak Stanisław Milejów Nr   6 – Milejów