POWIAT KONIŃSKI. Wyda 63 miliony złotych

Dochody na poziomie 65 milionów zł i ponad 63 miliony po stronie wydatków – tak przedstawia się uchwalony na dzisiejszej sesji budżet powiatu konińskiego na rok 2012. Zaproponowana przez Zarząd Powiatu uchwała budżetowa przyjęta została głosami 17 radnych. Przeciwko niej opowiedziało się 7 rajców.

Prace nad budżetem były trudne i wymagały dużej dyscypliny – powiedziała podczas omawiania dokumentu starosta Małgorzata Waszak – Uwzględniając spadek dochodów oraz obowiązek zaplanowania nowych zadań ustawowych, zmniejszyliśmy wydatki osobowe i rzeczowe w odniesieniu do pierwotnie zaplanowanych przez komórki urzędu i jednostki organizacyjne na kwotę ponad 6 mln zł, dzięki czemu udało nam się wypracować nadwyżkę budżetową w wysokości 1 mln 716 tys. złotych.

W strukturze przyszłorocznych dochodów, kształtujących się na poziomie 64 mln 900 tys. zł, największy udział ma subwencja ogólna w wysokości 26 mln 746 tys. zł oraz dochody podatkowe na kwotę ponad 14 mln zł.

Po stronie wydatków powiat zabezpieczył ponad 63 mln 183 tys zł. Najwięcej, bo prawie16 mln 750 tys. zł, samorząd przeznaczy na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą, a ponad 14 mln 600 tys. zł na zadania z pomocy i polityki społecznej. Prawie 3,5 mln zł pochłoną remonty dróg powiatowych. Na ich budowę i modernizację samorząd zamierza pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych. W budżecie na rok 2012 znalazły się też wydatki inwestycyjne związane m.in. z opracowaniem dokumentacji na budowę budynku dydaktycznego dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie (212 tys. zł), rozbudowę systemu alarmowego wraz z monitoringiem w Zarządzie Dróg Powiatowych w Koninie (65 tys. zł) czy zakup kopiarek dla urzędu za 22 tys. zł.

Marta J. Bagrowska – zastępca naczelnika Wydziału Obsługi Rady i Zarządu Powiatu