ŚLESIN. Oszczędny, niewirtualny, niewyborczy

IS_073

Oszczędny, niewirtualny, niewyborczy – takich określeń użył burmistrz miasta i gminy Ślesin Mariusz Zaborowski, mówiąc o budżecie na 2012 rok. Najważniejsza uchwała samorządowa przeszła wyjątkowo gładko. Poparli ją wszyscy radni. Zaplanowano dochody w wysokości 44 mln 682 tys. zł, wydatki – 46 mln 061 tys. zł.

Wydatki majątkowe mają wymieść 9 209 400 zł. Za tę kwotę planuje się wykonać następujące zadania:

I. Rolnictwo i leśnictwo

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Ślesin, Szyszyńskie Holendry, Żółwieniec – 4 144 tys. zł
2. Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Ślesin – 275 tys. zł
3. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Piotrkowice, Niedźwiady, Julia, Kępa, Wygoda – 382 tys. zł
4. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni – 100 tys. zł
5. Modernizacja i rozbudowa hydroforni w miejscowości Licheń Stary – 670 tys. zł

II. Handel

  1. Modernizacja targowiska miejskiego w Licheniu Starym – 100 tys. zł

III. Transport i łączność

1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Honoratka (etap I) – 600 tys. zł
2. Budowa chodnika w miejscowości Kijowiec – Szyszyn – 306 tys. zł
3. Projekt przebudowy chodników w Mikorzynie – 25 tys. zł

IV. Turystyka

  1. Budowa ciągu spacerowo-rowerowego z dostępem do hoteli nad Jeziorem Ślesińskim w ramach Wielkiej Petli Wielkopolskiej (etap II) – 2 mln 168 tys. zł

V. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Rekultywacja wyspypiska Goranin – 100 tys. zł
2. Zakup kontenera dla miejscowości Wygoda – 30 tys. zł
3. Odnowa parku w Piotrkowicach – 5,4 tys. zł
4. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ostrowąż – 12 tys. zł
5. Budowa pomostu w Wąsoszach – 20 tys. zł

VI. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

1. Wykonanie ogrzewania CO w Klubie Seniora w Holendrach Szyszyńskich – 12 tys. zł
2. Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Kijowcu – 12 tys. zł

VII. Kultura fizyczna i sport

1. Budowa placu zabaw w Lubomyślu – 8 tys. zł
2. Podniesienie udziałów w spółce kapitałowej Termy Ślesińskie – 200 tys. zł
3. Wiaty stadionowe 2 szt. – 10 tys. zł
4. Projekt na przebudowę budynku przy stadionie miejskiem w Ślesinie – 30 tys. zł

Ostatnia sesja w roku 2011 była okazją do wzajemnych życzeń, podziękowań i przeprosin. A kropką nad ,,i” był artystyczny młodzieży z Gimnazjum w Ślesinie oraz wspólny obiad władz lokalnych i osób związanych z samorządem.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA