KONIN. 1 stycznia nie zamkną Wiaduktu Briańskiego

Wielkopolski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego – na wniosek prezydenta Konina Józefa Nowickiego – podjął decyzję o przedłużeniu terminu wykonania robót budowlanych, mających na celu usunięcie nieprawidłowości w stanie technicznym Wiaduktu Briańskiego, do 30 czerwca 2012 roku. Stało się to możliwe po przedłożeniu ekspertyzy potwierdzającej możliwość dalszego użytkowania tego obiektu. Oznacza to, że Wiadukt Briański nie zostanie wyłączony z ruchu 1 stycznia 2012 roku, tylko w momencie rozpoczęcia robót budowlanych.