PODSUMOWANIA ROKU 2011. Mimo trudnej sytuacji sporo sukcesów

Jaki był rok 2011? Co udało się zrobić? Z czego w sposób szczególny zadowolone są samorządy, instytucje, organizacje pozarządowe. Podsumowujemy rok na łamach Konińskiej Gazety Internetowej. Zrobili już to: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak (czytaj tutaj), Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek (czytaj tutaj), Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki (czytaj tutaj), Starosta Koniński Małgorzata Waszak (czytaj tutaj), Burmistrz Miasta Golina Tadeusz Piotr Nowicki (czytaj tutaj), Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak (czytaj tutaj), Wójt Gminy Krzymów Tadeusz Jankowski (czytaj tutaj), Burmistrz Miasta Sompolno Andrzej Kossowski (czytaj tutaj), Wójt Starego Miasta Ryszard Nawrocki (czytaj tutaj), Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin Mariusz Zaborowski (czytaj tutaj), Wójt Gminy Wilczyn Grzegorz Skowroński (czytaj tutaj).

Inne wypowiedzi ukażą się w najbliższym czasie. Zapraszany do czytania.


 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA