BRUDZEW. Złote gody ,,U Joli”

Złote gody Brudzew

25. i 50. rocznica zawarcia związku małżeńskiego to wyjątkowa okazja do podsumowań i refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi. Z tego też powodu Urząd Stanu Cywilnego w Brudzewie zorganizował 29 grudnia 2011 r. niecodzienną uroczystość, mającą na celu uhonorowanie szanownych Jubilatów dyplomami oraz medalami nadawanymi przez Prezydenta RP. Miejscem spotkania był Dom Weselny „U Joli” w Kolnicy.
Zanim rozpoczęły się uroczystości w domu weselnym, Dostojni Jubilaci spotkali się na uroczystej Mszy Świętej, którą w brudzewskim kościele pw. Św. Mikołaja odprawił Proboszcz Parafii – Ksiądz Kanonik Zbigniew Wróbel. Na uroczystej Mszy Św. małżonkowie odnowili przysięgę małżeńską i otrzymali błogosławieństwo na dalsze lata pożycia.

Tuż przed godziną 12.00 Jubilaci przybyli do domu weselnego „Jola” w Kolnicy, gdzie bardzo serdecznie przywitali ich Wójt Gminy Brudzew Cezary Krasowski, Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Kiciński, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Nina Kropidłowska oraz pracownik USC – Grażyna Ratajczyk. Wszyscy skierowali do przybyłych gości szczere gratulacje, a także słowa uznania i wdzięczności.

Obchody Jubileuszy uświetniły występy małych i dużych „Brudzewiaków” z Gminnego Ośrodka Kultury w Brudzewie oraz chór „Viribus Unitis” z Turku, pod dyrekcją Joanny Gogulskiej, a także Ania Knebel z Władysławowa.

Wszystkie pary otrzymały listy gratulacyjne oraz kwiaty. Medale przyznane przez Prezydenta RP otrzymali „Złoci Jubilaci”. Zostały one uroczyście wręczone przez Wójta Gminy Brudzew. Natomiast „Srebrni Jubilaci” dostali dyplomy i życzenia od Wójta.

Po zakończeniu części oficjalnej małżonkowie w towarzystwie Wójta, Przewodniczącego, Księży oraz dyrekcji szkół gminy Brudzew wznieśli tradycyjny toast a przy poczęstunku i muzyce mieli okazję do wspólnych wspomnień i zabawy.

(źródło: Urząd Gminy w Brudzewie)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA