KAWĘCZYN (MŁODZIANÓW). Lokal dla sołectwa

Głównym tematem zebrania wiejskiego w Młodzianowie, 2 stycznia, była sprawa użyczenia części lokalu komunalnego na potrzeby sołectwa i wsi. Po przedstawieniu wszystkich ,,za” i ,,przeciw” oraz krótkiej dyskusji merytorycznej ustalono, że 12 stycznia o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Kawęczynie odbędzie się spotkanie, na którym zostaną szczegółówo omówione warunki użyczenia lokalu. Weźmie w nim udział wójt Jan Nowak, sołtys Krystyna Brzychcy wraz z Radą Sołecką oraz przedstawiciele młodzieży.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA