POWIAT KONIŃSKI. Tomasz Czarny sekretarzem powiatu

Tomasz Czarny

Powiat koniński ma nowego sekretarza. Stanowisko to objął 2 stycznia Tomasz Czarny – doświadczony urzędnik, doskonale znający tajniki funkcjonowania i organizacji Starostwa. Poza zapewnieniem właściwej organizacji pracy urzędu, do zadań nowego sekretarza powiatu należeć będzie m.in. realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi, wykonywanie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji, koordynowanie zadań podejmowanych w ramach administrowania funduszem socjalnym oraz organizowanie współpracy z jednostkami organizacyjnymi powiatu.

Tomasz Czarny jest absolwentem Politechniki Poznańskiej na Wydziale Elektrycznym o kierunku Informatyka oraz studiów podyplomowych na Wydziale Informatyki i Zarządzania. Pracę w konińskim Starostwie Powiatowym rozpoczął w 1999 r. jako główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym. Przez 8 pełnił funkcję kierownika Biura Informatyki, a bezpośrednio przed objęciem stanowiska sekretarza był zastępcą naczelnika Wydziału Organizacyjnego.

W czasie 13-letniej pracy w Starostwie wielokrotnie angażował się w zadania mające na celu usprawnienie funkcjonowania urzędu i podniesienie jakości świadczonych usług. Opracował procedurę regulującą zagadnienia dotyczące infrastruktury, współtworzył procedurę określającą politykę bezpieczeństwa informacji urzędu, realizował zadania z zakresu nadzoru nad dokumentacją budynku urzędu i jego zasobów. Brał też udział w realizacji projektu wspólnej metody oceny CAF , jako jednego z narzędzi do zarządzania jakością w urzędzie.

Profesjonalizm Tomasza Czarnego oraz jego aktywność na polu zawodowym spotkała się wielokrotnie z uznaniem kierownictwa Starostwa. Za zaangażowanie w pracę na rzecz urzędu został uhonorowany przez Starostę Konińskiego tytułem „Urzędnik miesiąca”.

Marta J. Bagrowska, zastępca naczelnika Wydziału Obsługi Rady i Zarządu Powiatu