POZNAŃ. Spotkanie Noworoczne – Charlie Chaplin i radość w gorsecie

IS_091

Na Spotkaniu Noworocznym w Poznaniu, w którym wzięła też udział liczna grupa samorządowców z regionu konińskiego, wojewoda wielkopolski Piotr Florek kilkakrotnie porównał Wielkopolskę do solidnej firmy. Ale marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że stoimy w obliczu kryzysu. I żeby nie było tak, że fundusze unijne będą dla samorządów jak ciastko za szybą. Porównał rozwiązania ustawowe dotyczące finansów publicznych do gorsetu. I wyraził życzenie, ,,żeby gorset pozwalał oddychać”.

Spotkanie jak zwykle odbyło się w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Laureatem Nagrody im. R. Kapuścińskiego został lekarz genetyk, prof. Maciej Kurpisz, szef Zakładu Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Nagroda jest przyznawana za ,,czynienie dobra”. Wspólnie z marszałkiem Markiem Woźniakiem wręczyła go Alicja Kapuścińska, wdowa po pisarzu.

Nagroda Ad Perpetuam Rei Memoriam jest uhonorowaniem osób, które swoją działalnością, inicjatywami i ofiarnością przyczyniają się do rozwoju województwa, pomnażania jego dóbr materialnych i kulturowych oraz w sposób szczególny popularyzują województwo poza jego granicami. Wojewoda wielkopolski wręczył ją prof. Markowi Ziółkowskiemu, prof. Marianowi Goryni i kanclerzowi UAM – Stanisławowi Wachowiakowi.

W wystąpieniu wojewody Piotra Florka pojawił się akcent koniński. Stwierdził, że powodem do dumy mogą być Bulwary Nadwarciańskie w Koninie, inwestycja ,,unikatowa w Wielkopolsce, a może w kraju”. Z kolei Marek Woźniak zauważył, że nie potrafimy się cieszyć z sukcesów. Może dlatego koncert noworoczny nosił tytuł ,,Film w Filharmonii”. A zaprezentowanym obrazem była komedia slapstickowa z Charlie Chaplinem.

Zbigniew Nabzdyk

[Gallery not found]