RZGÓW. Bez budżetu gminy na 2012 rok

Na dzisiejszej sesji Rady Gminy nie udało się przyjąć uchwały budżetowej. ,,Za” było 7 radnych. Tyle samo głosowało przeciwko budżetowi zaproponowanemu przez wójta Andrzeja Grzeszczaka. Jeden radny wstrzymał się od głosu. Rzgów jest pierwszą gminą w regionie konińskim, w której nie przyjęto budżetu na rok 2012. A głosowanie w tak zasadniczej sprawie pokazuje, że wójt nie ma już większości w lokalnym parlamencie.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA