WIERZBINEK. Do różańca i do tańca

IS_144

Spotkanie Opłatkowo-Noworoczne Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wierzbinku pokazało, że jest czas na dzielenie się opłatkiem, modlitwę i wspólne kolędowanie oraz czas na szampana i dobrą zabawę. Ks. prałat Zygmunt Skrobicki podkreślił: Gromadzi nas tu miłość do Boga. Przewodnicząca Koła Krystyna Mańkowska powiedziała: Życzę, aby każdy nadchodzący dzień był szczęśliwy dla Was, aby nigdy nie zabrakło wiary w siebie i we własne możliwości.

Życzenia przekazali także przedstawiciele kierownictwa Urzędu Gminy w Wierzbinku – wójt Paweł Szczepankiewicz i sekretarz Jolanta Siekaczyńska. Dobre słowo skierował do zebranych prezes Banku Spółdzielczego Jerzy Konieczka. Jak zwykle humorem błysnął prezes Koła Emerytów i Rencistów w Sompolnie Antoni Wolski, który do Wierzbinka przyjechał z kilkuosobową delegacją. Trzeba podkreślić, że emeryci z Sompolna i Wierzbinka współpracują ze sobą i darzą się wzajemnie serdecznymi uczuciami.

Spotkanie odbyło się w remizie OSP. Serwowano znakomite potrawy, przygotowane pod kulinarną batutą Haliny Serkowskiej (od 15 lat udziela się społecznie w Kole Emerytów, Rencistów i Inwalidów jako kucharka). Ciasto ufundowała Gminna Spółdzielnia ,,SCh” w Wierzbinku. Dzięki Bankowi Spółdzielczemu dla każdego był czekoladowy upominek.

Część kolędową poprowadziła organistka Barbara Nowak. Swoje umiejętności artystyczne zaprezentowali także przedstawiciele Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wierzbinku. Była również potańcówka. Tutaj o muzyczną oprawę zadbał Marcin Wolski z Sompolna. Na parkiecie szaleli wszyscy. Nie przeszkadzała w tym osiemdziesiątka na karku, czy kula u nogi. Jak to ujął jeden z emerytów: Trzeba się bawić! Bo co nam w końcu pozostało!

Sponsorami spotkania byli: wójt Paweł Szczepankiewicz, prezes Gminnej Spółdzielni Marek Grabowski i prezes Banku Spółdzielczego Jerzy Konieczka.

[Gallery not found]

Poniżej treść artykułu, jaki na temat Koła ukazał się w ,,Sygnałach Wierzbinka”

Aktywni emeryci

Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wierzbniku liczy już ponad stu członków. Ponad 15-letnia piętnastoletnia przyniosła pozytywne efekty. Koło przyciąga z roku na rok coraz więcej seniorów, którzy chcą aktywnie spędzać swój wolny czas.

Rok 2011 był przełomowy, z uwagi m.in. na uruchomienie samodzielnego biura KERiI. Emeryci mogą się spotykać w odremontowanym i nowo wyposażonym lokalu w Wierzbniku. Nie byłoby to możliwe bez osobistego zaangażowania Wójta Gminy Wierzbinek Pawła Szczepankiewicza, który postanowił pomóc seniorom z terenu gminy. Dziękujemy za to gorąco panu Wójtowi oraz zawsze przychylnej emerytom Radzie Gminy Wierzbinek.

Swój wkład w powstanie biura oraz wspieranie działalności Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów mają również: Prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wierzbniku Marek Grabowski oraz Prezes Banku Spółdzielczego w Wierzbniku Jerzy Konieczka. Im także serdecznie dziękujemy. Ponadto bezinteresowną pomoc dla naszego Koła zawsze niesie Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbniku, użyczając remizę na spotkania okolicznościowe. Jesteśmy za to wdzięczni.

Rok 2011 był szczególny także pod względem aktywności. Rozpoczęliśmy go w styczniu spotkaniem opłatkowym w blisko stuosobowym gronie. W marcu Walne Zgromadzenie Członków Koła wybrało nowy Zarząd w składzie: Przewodnicząca Koła Krystyna Mańkowska; Zastępca Przewodniczącego Bożena Kurz; Sekretarz Anna Kostrzak; Skarbnik Agnieszka Woźniak. Członkami Zarządu zostali: Henryk Pietrzak, Alina Serkowska, Bogumiła Dąbrowska, Tarsylia Chudzińska i Genowefa Mularska.

Marzec był także okazją do spotkania z okazji Dnia Kobiet. Wspólny wyjazd do kina, czy udział w Misterium Męki Pańskiej w Górce Klasztornej, to tylko niektóre nasze wspólne wyjazdy. Niezapomniane do dziś wrażenia pozostawiła w nas wycieczka do Krakowa, Częstochowy, Wadowic, Zakopanego i na Słowację. Spędzone w tych miejscach w jesiennym słońcu wspólne chwile będziemy wspominać wielokrotnie. Kluczową imprezą był Dzień Seniora połączony z Balem Andrzejkowym.

Widzimy więc, że nasze Koło aktywizuje i jednoczy ludzi w podeszłym wieku. Mamy tylko jedno życzenie – być zdrowymi. Praca w Kole Emerytów dowodzi, że ludzie starsi wiekiem są pracowici, sumienni i potrafią jeszcze dążyć do osiągnięcia zamierzonych celów. Potrafią cieszyć się życiem, dzielić się swoimi radościami i we wspólnym gronie miło spędzać czas.

W roku 2011 przybyło nam 15 nowych członków. Celem Koła jest skupianie w swych szeregach jak największej liczby osób starszych wiekiem. Wszystkich, którzy chcą wspólnie i aktywnie spędzać czas wolny, zapraszamy do nas. Spotykamy się i przyjmujemy interesantów każdą środę, w godzinach: 9.00 – 13.00, w naszej siedzibie w Wierzbniku.

Zarząd Koła

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA