KRZYMÓW. Borowo, Głodno, Smólnik – szkoły do likwidacji; Brzeźno, Krzymów – łączenie

9 radnych głosowało za uchwałami o zamiarze likwidacji szkół podstawowych w Borowie, Głodnie i Smólniku. 6 było przeciw. W Brzeźnie i Krzymowie powstaną natomiast zespoły szkół. Taki wariant poparło 8 radnych. 7 miało zdanie przeciwne.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA