SOMPOLNO. Szkoły w Marianowie i Ośnie Górnym do likwidacji

Rada Miejska stosunkiem głosów 8 : 7 podjęła uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół podstawowych w Marianowie i Ośnie Górnym. ,,Za” głosowali radni: Jan Kozłowski, Karol Malinowski, Ryszard Nowakowski, Krzysztof Piasecki, Andrzej Prętnicki, Józef Przybyłowski, Piotr Wełnicki i Jerzy Zieliński.