KLECZEW (BUDZISŁAW KOŚCIELNY). Uczniowie pomagają dzieciom z Sierra Leone

DSC_3338

Szkoła Podstawowa w Budzisławiu Kościelnym przystąpiła w tym roku szkolnym do projektu „Wszystkie Kolory Świata”. Był to Międzynarodowy Projekt UNICEF, który rozpoczął się w listopadzie 2011 roku w polskich szkołach. Do projektu zgłosiło się 1140 placówek edukacyjnych z całej Polski: szkół, przedszkoli, domów kultury i bibliotek publicznych. W ramach kampanii uczniowie przygotowywali samodzielnie lub z pomocą rodziców, dziadków, rodzeństwa charytatywne laleczki. Laleczki te nie były zwykłymi szmacianymi zabawkami – były one symbolem pomocy, jakiej dzieci udzielają swoim rówieśnikom w Sierra Leone.

Projekt „Wszystkie Kolory Świata” miał także na celu kształtowanie wśród najmłodszych postawy tolerancji i otwartości na inne kultury. Dzieci wybierały region świata, który ich najbardziej interesował i starały się dowiedzieć jak najwięcej o kulturze wybranego kraju, zwyczajach, codziennym życiu ludzi. Każda laleczka miała swoją tożsamość. Dzieci same wybrały dla zrobionej przez siebie laleczki kraj pochodzenia, kolor skóry, strój, a także imię i wiek, które umieściły w specjalnym „akcie urodzenia”. 9 lutego budzisławska podstawówka zorganizowała podczas wywiadówki obchody Dnia Wszystkich Kolorów Świata. Wtedy zaprezentowano wszystkie laleczki uszyte przez dzieci. Rodzice bardzo chętnie zaopiekowali się wybraną przez siebie laleczką, w zamian przekazując darowiznę na rzecz dzieci z najbiedniejszych krajów. Udało nam się zebrać kwotę 285 zł., którą przekazano na konto UNICEF. Zebrane w ten sposób pieniądze przeznaczone będą na kampanię szczepień dzieci w Sierra Leone.  Szkoła wybrała także swojego reprezentanta – laleczkę Patryka z Irlandii, która brała udział w konkursie na najbardziej oryginalną pracę. Głosowanie odbywało się na oficjalnej stronie UNICEF Poland na Facebooku. Nie udało się wygrać nagrody, czyli koncertu Ambasadora Dobrej Woli UNICEF Majki Jeżowskiej, jednak sam udział w tym projekcie dostarczył uczestnikom wielu radości i zadowolenia.

Cieszymy się, że mogliśmy pomóc dzieciom z najbiedniejszego zakątka na Ziemi i przekonaliśmy się, że pomaganie jest przyjemne!. Uważamy, że wszystkie uszyte przez nas laleczki (21) były piękne i jedyne w swoim rodzaju. Dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom za zaangażowanie! – podkreślili koordynatorzy projektu, autorzy powyższego tekstu.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA