WIERZBINEK. Nowa remiza za lat kilka

IS_164

Czy Wierzbinek doczeka się nowej remizy? Zapowiedział to na walnym zebraniu OSP w Wierzbinku wójt Paweł Szczepankiewicz, zastrzegając jednak, że to kwestia kilku lat. Przez ten okres straż będzie korzystała z dotychczasowej siedziby. I ta nie jest w najlepszym stanie.

Dlatego konieczne jest położenie płytek. Na spotkaniu radny Andrzej Staszak zapowiedział, że w tym pomoże. Wykonanie będzie więc niewiele kosztować. Chodzi tylko o zakup materiałów.

OSP w Wierzbinku jest największą w gminie. Liczy 41 członów zwyczajnych i 2 honorowych. W tej grupie jest 9 kobiet. Sprawozdanie z działalności przedstawił prezes Kazimierz Woźniak. Podkreślił, że sytuacja finansowa nie jest zła. W głosowaniu jawnym Zarząd OSP otrzymał jednogłośne absolutorium.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA