KONIN. Awans za prezerwatywę

BJ1

Bartosz Jędrzejczak, prezes Zarządu Stowarzyszenia Akcja Konin (dało się poznać z akcji założenia prezerwatywy na fontannę) od 1 marca jest doradcą prezydenta Konina do spraw osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych. Maria Pawlak, jego poprzedniczka na tym stanowisku – ale w randze pełnomocnika – zajmuje się organizacją ośrodka dla osób z chorobą Alzheimera.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA