MZGOK. Ochrona środowiska – gmina Rzgów

MZGOK

Gmina Rzgów położona jest w urokliwej dolinie Warty. Czy wykorzystywany jest ten potencjał? Obecnie opracowujemy ofertę turystyczno-rekreacyjną, która wykorzysta malownicze położenie gminy, infrastrukturę turystyczną oraz tradycje historyczne i kulinarne gminy – powiedział wójt Andrzej Grzeszczak. Ważnymi zadaniami są inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (budowa nowej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w aglomeracji Sławsk, sieci wodociągowych na nowych osiedlach), a także przystąpienie do projektu budowy spalarni odpadów w Koninie.

Jak poinformował Jerzy Kacprowicz z Urzędu Gminy w Rzgowie, zbiórkę odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z gospodarstw domowych na terenie gminy w 2011 roku prowadziły 3 firmy. Ilość odpadów zmieszanych wyniosła 497,85 t. W wyniku segregacji udało się zebrać:

Plastik – 19,1 t
Szkło – 36,6 t
Makulatura – 12,8 t
Odpady elektryczne – 1,9 t

Główne problemy związane z ochroną środowiska i gospodarką odpadami komunalnymi to: brak środków finansowych na budowę nowej oczyszczalni ścieków i dalszą rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz zaśmiecanie terenu gminy przez mieszkańców – zauważył.

Na terenie gminy prowadzone są różnego rodzaju akcje ekologiczne. Do najbardziej znanych należy ,,Sprzątanie Świata”. Jest to akcja międzynarodowa. W Polsce zainicjowano ją w 1994 roku. Polega na zbieraniu śmieci, które leżą poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Dzięki zaangażowaniu przede wszystkim młodych ludzi teren gminy staje się czystszy.

Akcję ,,Drzewko za butelkę” organizuje Starostwo Powiatowe w Koninie. W jej ramach uczniowie zbierają plastikowe butelki i nakrętki. W zamian otrzymują sadzonki drzew, które mogą posadzić w swoim otoczeniu. W tym roku zbiórce nakrętek przyświecał dodatkowy cel. Pieniądze pochodzące z ich sprzedaży przekazane zostały na leczenie chorych dzieci z powiatu konińskiego. Ponadto kilka tysięcy nakrętek trafiło do mieszkanki Konina, która czeka na nowy wózek inwalidzki.

Program Eko–Szkoły polega na zbieraniu zużytych baterii w placówkach oświatowych. Uczniowie wiedzą, że baterii nie można wrzucać do kosza na śmieci, ale do specjalnych pojemników. W szkołach odbywa się także segregacja odpadów stałych.

W szkołach działają kółka ekologiczne. Organizują m.in. Dzień Ziemi. Poza tym tematyka ekologiczna jest poruszana  w ramach różnego rodzaju konkursów, m.in. plastycznych. Zwraca się też uwagę na zdrowy styl życia i podkreśla, że nie jest on możliwy bez czystego środowiska.

——————————-

Cykl o ochronie środowiska w gminach powstaje pod patronatem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA