KAWĘCZYN. Nadziei i miłości

Niech Święta Wielkanocne
będą czasem wiary, nadziei i miłości
a wzajemna życzliwość
panowała w każdym domu

Mieszkańcom Gminy Kawęczyn życzą

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Krupiński
Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak