SOMPOLNO. Z okazji Świąt Wielkiej Nocy

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy

składamy najserdeczniejsze życzenia
mieszkańcom Miasta i Gminy Sompolno

zdrowia, pogody ducha,
radosnego wiosennego nastroju
serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.

By tajemnica Zmartwychwstania Pańskiego była początkiem nadziei i pokoju
i przezwyciężyła wszelkie trudności stając się źródłem radości.


Przewodniczący Rady                                             Burmistrz Miasta Sompolno
Ryszard Nowakowski                                                      Andrzej Kossowski

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA