SOLIDARNI W PARTNERSTWIE. 23 gminy w Parku Miejskim w Golinie

IS_131

Co to jest TURISA? Turystyczne Uroki Regionu Inspiracją Społecznej Aktywności, czyli nazwa projektu współpracy czterech Lokalnych Grup Działania: ,„Solidarnych w Partnerstwie”, „Między Ludźmi i Jeziorami”, ”Solnej Doliny” i „Wielkopolski Wschodniej”. Skupiają one łącznie aż 23 gminy, z 4 powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego. Gospodarzem pierwszego festynu promocyjnego byli ,,Solidarni w Partnerstwie”. 12 maja zaprosili do Goliny, do Parku Miejskiego, gdzie wzmacniano partnerstwo przy występach artystycznych i darmowej grochówce oraz poszerzano wiedzę na temat walorów turystycznych i głównych atrakcji na terenie LGD.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA