ŚLESIN (LICHEŃ). Ogólnopolska Pielgrzymka do Matki Bożej Licheńskiej

Przedstawiciele Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przybyli 11 maja do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym ze swoją doroczną pielgrzymką. Wśród 1500 osób znaleźli się pracownicy zakładów wodociągowych i komunalnych z terenu całego kraju. Jak powiedział Ryszard Wałach, tegoroczne pielgrzymowanie do Lichenia rozpoczęło się w Kaliszu, w Sanktuarium św. Józefa: – Pielgrzymujemy zawsze do Matki Bożej Licheńskiej i do św. Józefa w Kaliszu podziękować za cały rok, za wszystkie dary, za łaski, którymi nas Matka Boska obdarza. Jest to taka kontynuacja – najpierw pielgrzymujemy do ojca, potem do matki.

Pielgrzymi przybyli do licheńskiego sanktuarium już w czwartek. Korzystając z pięknej, wiosennej pogody modlili się w lesie grąblińskim, gdzie 162 lata temu Matka Boża objawiła się pasterzowi Mikołajowi Sikatce. W piątek od wczesnych godzin rannych zwiedzali licheńskie Sanktuarium. Od godz. 11:00 modlili się na różańcu w kaplicy Trójcy Świętej w dolnej części bazyliki. Kulminacyjnym punktem pielgrzymki była Msza św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej o godz. 12:00. Eucharystii przewodniczył i homilię do zgromadzonych wiernych wygłosił ks. Grzegorz Krząkała, Duszpasterz Krajowy Pracowników Wodociągów, Kanalizacji i Ochrony Środowiska. Księży marianów, opiekunów licheńskiego Sanktuarium, reprezentował ks. Wojciech Sokołowski, wiceprzełożony licheńskiej wspólnoty. Msza św. była sprawowana w intencji pracowników wodociągów, kanalizacji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz ich rodzin, a także za pracowników powyższych zakładów, którzy odeszli na wieczny spoczynek do domu Ojca w niebie. Na zakończenie Najświętszej Eucharystii została odmówiona modlitwa zawierzenia pracowników oraz ich rodzin Matce Bożej Licheńskiej.

Ogólnopolska Pielgrzymka Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej odbyła się po raz czternasty. Uczestniczyli w niej pracownicy zakładów komunalnych i ochrony środowisk m.in. z Warszawy, Gdańska, Krakowa, Tarnowa, Kalisza, Szprotawy, Szczecina oraz Katowic.

Robert Adamczyk

Biuro Prasowe Sanktuarium

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA