KONIN. 140 przedszkolaków na scenie

IS_IMG_1145

Koniński Młodzieżowy Dom Kultury był organizatorem XVIII Międzypowiatowego Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych, który odbył się w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie. Zaprezentowało się 9 teatrzyków (140 młodych aktorów) z 9 placówek wychowania przedszkolnego (Przedszkola nr 1, 4, 5, 7, 12, 16, 32 z Konina, Przedszkole nr 1 z Kłodawy oraz Przedszkole przy SP w Chlebowie).

Komisja artystyczna: Monika Jeżyk-Taras, Małgorzata Zasadzka, Jarosław Sparażyński podkreśliła dobry poziom prezentowanych przedstawień, wartości artystyczne i wspaniałą zabawę teatralną. I postanowiła nagrodzić wszystkie spektakle. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Małgorzata Zasadzka

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA