MZGOK. Ochrona środowiska – gmina Grzegorzew

MZGOK

Za prowadzenie działań proekologicznych gmina Grzegorzew otrzymała w 2007 roku tytuł ,,Gmina Przyjazna Środowisku”. Ochrona środowiska, w tym właściwe prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej, to jeden z priorytetów samorządu. Gmina ma bardzo dobrze zorganizowaną selektywną zbiórkę odpadów. Kładzie też nacisk na akcje edukacyjne, skierowane także do ludzi młodych. To wszystko przynosi pozytywne efekty. 

Gospodarka odpadowa i ściekowa

I. ZBIÓRKA SELEKTYWNA

Na terenie Gminy Grzegorzew jest 101 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu dzwon i siatkowych. Ustawione się we wszystkich miejscowościach, a tym samym mogą z nich korzystać wszyscy mieszkańcy gminy. Selektywnie zbierane są odpady: makulatura, szkło, plastik. W roku 2010 zebrano 10 296 kg plastiku, 33 600 kg szkła i 1 520 kg makulatury. W roku 2011 było to odpowiednio: 12 384 kg, 30 000 kg i 2 090 kg.

Zbierane są także elektrośmieci. W 2010 roku zebrano ich 7,8 t. Za oddany zużyty sprzęt mieszkańcy otrzymali 200 żarówek energooszczędnych 60 W. W roku 2011 zebrano 1,96 t. Mieszkańcy otrzymali 84 żarówki energooszczędne 60 W.

Poza tym w 2010 roku zebrano łącznie 40 t zużytych opon, które zostały przekazane bezpłatnie firmie HELLMANN WORLDWIDE Logistics POLSKA sp. z o.o. w Sękowie 58 , 64-300 Nowy Tomyśl, co jest potwierdzone kartami przekazania odpadu. Ponadto w 2011 roku zebrano 1,5 t odpadów wielkogabarytowych oraz 6,3 t zużytych folii rolniczych (24 maja 2012 r. planowana jest kolejna zbiórka zużytej folii).

Kolejny obszar to zbiórka baterii, która odbywa się w szkołach. W 2010 roku zebrano ich 230 kg, w 2011 roku – 284 kg, w 2012 roku (do 30 kwietnia) – 178 kg.

Zbierane są także przeterminowane leki. W 2010 roku było ich 10 kg, w 2011 roku – 11 kg.

Zbiórka odpadów zmieszanych:
2010 rok – 491 ton
2011 rok – 490,3 ton
2012 rok (do 30 kwietnia) – 67,9 ton

II. DZIAŁANIA EKOLOGICZNE

W 2010 roku młodzież szkolna z terenu Gminy Grzegorzew mogła obejrzeć spektakl teatralny pt.: „Zielona afera, czyli ostatnie śledztwo inspektora Zgrozy”, z udziałem artystów z Ośrodka Edukacji Kultury Ekologicznej z Gdańska. Spektakl obok walorów artystycznych zawierał bogate treści wychowawcze, w tym ideę ocalenia przyrody i krajobrazu Polski.

W roku 2010 zorganizowano festyn ekologiczny. Poza tym corocznie młodzież szkolna bierze udział w Powiatowych Olimpiadach Ekologicznych w Kiejszach, organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Kole. W ostatniej, która odbyła się 27 kwietnia 2012 roku Natalia Stachowicz ze Szkoły Podstawowej w Grzegorzew zajęła II miejsce, a Justyna Mituta – V.

III. UDZIAŁ W KONKURSACH PROMUJĄCYCH DZIAŁANIA EKOLOGICZNE GMINY

Gmina Grzegorzew brała udział w konkursie pod nazwą ,,Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”, ogłoszonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W VIII edycji, w 2007 roku, za projekt ,,Chcesz mojej rady – segreguj odpady” otrzymała nagrodę w wysokości 15 tys. zł. W X edycji, w 2009 roku, za projekt ,,Recycling się opłaca” do Gminy Grzegorzew trafiła nagroda w wysokości 20 tys. zł. W XI edycji, w 2010 roku, projekt ,,Dbam o środowisko – zbieram opony i makulaturę” został nagrodzony 15 tys. zł. W XII edycji, w 2011 roku, Gmina Grzegorzew przygotowała projekt ,,Chcesz mieć ogród piękny i zdrowy, zrób kompostownik przydomowy”. I otrzymała za niego nagrodę w wysokości 30 tys. zł.

IV. NARODOWY KONKURS EKOLOGICZNY „Przyjaźni Środowisku”

Za prowadzone działania proekologiczne w 2007 r. Gmina Grzegorzew została wyróżniona przez Kapitułę Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”, pod honorowym patronatem Prezydenta RP, i otrzymała znak „GMINA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU ” oraz nagrodę finansową w wysokości 50 tys. zł.

Za kontynuowanie działań proekologicznych w 2008 i 2009 r. Gminie Grzegorzew został przedłużony znak GMINA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU. A w 2010 r. Gmina otrzymała znak „MECENAS EKOLOGII ”.

Za projekt zgłoszony do Narodowego Konkursu Ekologicznego „Sołectwo Przyjazne Środowisku ” w 2012 r. Gmina otrzymała nagrodę w wysokości 15 tys. zł.

V. GOSPODARKA ODPADOWA realizowana jest przy wsparciu Międzygminnego Związku ,,Kolski Region Komunalny” oraz Związku ,,Koniński Region Komunalny’’. W maju 2011 r. Gmina Grzegorzew przystąpiła do Spółki z.o.o. – Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, głównie w części dotyczącej budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie oraz rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Grzegorzewie. Gmina Grzegorzew jest udziałowcem tej Spółki.

VI. GOSPODARKA ŚCIEKOWA

  1. W Grzegorzewie znajduje się mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków typu BOS o przepustowości 300 m3/d, która pracuje od 2000 r.
  2. W miejscowości Grzegorzew jest wybudowana sieć kanalizacyjna o łącznej długości 11,67 km, z 452 przyłączami kanalizacyjnymi.
  3. Miejscowość Grzegorzew jest skanalizowana w 78 proc., a obszar całej gminy w 29 proc.
  4. W 2011 r. do oczyszczalni dokonano zrzutu 73 800 msześć. ścieków.
  5. Na terenie Gminy Grzegorzew jest 15 przydomowych oczyszczalni ścieków, w tym przy Szkole Podstawowej w Bylicach-Kolonii oraz w Borysławiach Kościelnych.

Danuta Gębka

Cykl o ochronie środowiska w gminach powstaje pod patronatem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie