ŚLESIN (LICHEŃ). XX Ogólnopolska Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich

IS_DSC00036

Sołtysi, rolnicy i przedstawiciele polskiej wsi przybyli do Lichenia na jubileuszową, 20. Ogólnopolską Pielgrzymkę Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Matki Bożej Licheńskiej. Pośród słów podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz poprawy polskiej wsi, był także czas na wspomnienia z minionych lat. Debatowano również nad sprawami bieżącymi, które będą rzutować na obraz społeczeństwa wiejskiego w przyszłości. 

Jubileuszowe, 20. pielgrzymowanie ludzi polskiej wsi do Lichenia podzielone było na dwa dni (26 i 27 maja). Pierwszy upłynął na debatach i konferencjach poświęconych sprawom merytorycznym. Wśród prelegentów znalazł się m.in. Ryszard Wilczyński, wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi, który mówił o 15-letnim doświadczeniu wprowadzania metody odnowy wsi w Polsce. W trakcie konferencji „Wiejska Polska”, która w sobotę odbyła się w Hotelu „Atut”, jej uczestnicy wystosowali do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego deklarację, w której zaakcentowali pozytywny wpływ Funduszu Sołeckiego na rozwój polskich wsi. Zwrócili także uwagę na pewne niedoskonałości, które należałoby wyeliminować. W dokumencie czytamy m.in.: „Pożądane jest więc, aby w okresie programowania 2014-2020 odnowa wsi finansowana ze środków unijnych łączyła wymiar inwestycyjny z zaangażowaniem społeczności lokalnych i korzystając z zapowiadanej możliwości podejścia wielofunduszowego pozwalała na realizację oddolnych lokalnych inicjatyw. Odnowa wsi wymaga również ograniczenia biurokracji oraz budowanie regionalnych i lokalnych systemów wsparcia.”.

Zdaniem uczestników konferencji, ważne jest także uproszczenie procedur prawnych: „Konieczne są zmiany w otoczeniu prawnym dotyczącym funkcjonowania lokalnych społeczności i rozwoju wiejskiej aktywności gospodarczej. Należy uprościć szereg regulacji prawnych, w tym między innymi dotyczących funkcjonowania małych wiejskich organizacji, wytwarzania i lokowania na rynku produktów lokalnych, sprzedaży bezpośredniej z gospodarstwa rolnego, stosowania uproszczeń i jednoznacznych interpretacji w przepisach skarbowych, sanitarnych i innych generujących bariery dla aktywności mieszkańców wsi”.

Zdaniem Senatora Ireneusza Niewiarowskiego, prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, dyskusje miały charakter konstruktywny: „Dyskutowaliśmy o tym, jaka jest kondycja społeczeństwa wiejskiego, jak są realizowane różne programy i narzędzia, które służą aktywizacji rozwoju wspólnoty wiejskiej. Z jednej strony jest duma, bo jest sporo osiągnięć, ale jednocześnie koncentrowaliśmy się na uwagach krytycznych, na wnioskach mogących spowodować, że będzie znacznie lepiej w sensie działania owych programów”.

Drugi dzień był poświęcony podziękowaniom i wspomnieniom skierowanym do osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju polskiej wsi poprzez aktywny udział w pracach Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Wśród odznaczonych Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski znaleźli się: Joanna Iwanicka, Stanisław Lawera, Ryszard Papierkowski oraz Franciszek Sztuka. W imieniu prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odznaczenia wręczał minister Dariusz Młotkiewicz, sekretarz stanu w kancelarii prezydenta. Jako jedyny Złotym Krzyżem Zasługi został wyróżniony p. Jan Daniszewski, który już czwartą kadencję jest sołtysem wsi Tomaszowo w województwie lubuskim: „Tomaszowo to wieś, która w tym roku obchodzi swoje 18. urodziny i od momentu jej powstania pełnię w niej obowiązki sołtysa. Jest to największa wieś w gminie Żagań. Wieś zmienia swoje oblicze: powstają nowe drogi, chodniki, jest szkoła. Mamy pełne uzbrojenie terenu kanalizacją i wodociągami”. Zdaniem pana Daniszewskiego, sukces w rozwoju jego sołectwa leży we współpracy ludzi w nim mieszkających z gminą. Należy także mieć bardzo dużo samozaparcia oraz dużą ilość wolnego czasu. Niezbędna jest także zgoda i wspólne „dogadywanie” się mieszkańców.

Na wniosek prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego odznaczony został także Tomasz Nuszkiewicz, sekretarz miasta Koła. To odznaczenie wręczył Marszalek Województwa Wielkopolskiego p. Marek Woźniak. Jego zdaniem ważne jest, aby pamiętać o zasługach ludzi, którzy poświęcają swój wolny czas, aby działać na rzecz innych: „Czasami jest taki czas, że trzeba coś podsumować i nagrodzić ludzi, którzy przez wiele lat pracują za przysłowiowe „dziękuję”. Muszą mieć świadomość, że robią dobre rzeczy. To są przeważnie osoby, które poświęcają swój wolny czas, które robią to dla wspólnego dobra i to jest autentyczna praca organiczna w środowiskach wiejskich. Liderzy, czyli sołtysi, są najbardziej obciążeni, ale ich zasługą jest nie tylko to, że sami dużo pracują, ale potrafią innych zainspirować i porwać do pracy.” Dodał także, że głównym celem takiej pracy jest uczynienie życia na wsi równie atrakcyjnym, jak życie w miastach: „Polska wieś to już nie jest ta wieś, która kojarzyła się z zacofaniem, z trudnymi warunkami, z brakiem dostępu do informacji. To jest wieś otwarta na wszystkie dobra tego świata”.

W takcie uroczystości, które odbyły się w Domu Pielgrzyma ARKA nieopodal licheńskiej bazyliki, wyemitowano także film pt. „Ku odnowie wsi. Kalejdoskop wiejski”. Na zakończenie uczestnicy konferencji hucznym „Sto lat” podziękowali senatorowi Ireneuszowi Niewiarowskimu za dotychczasową, dwudziestoletnią pracę na rzecz poprawy jakości życia polskich rolników. O godzinie 12:00 uczestnicy pielgrzymki wzięli udział w uroczystej Mszy św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ordynariusz diecezji włocławskiej bp Wiesław Alojzy Mering, w której dziękował przedstawicielom wsi za ich wkład w rozwój narodu polskiego. Za Stefanem Kardynałem Wyszyńskim stwierdził, iż „Ojczyznę trzeba kochać bardziej niż swoje serce”. Wyraził także niepokój i obawę o to, iż przedstawicielom sfer politycznych zależy głównie na dostaniu się do władzy, a gdy już zdobędą określone stanowisko, zapominają o tych, którzy ich wybrali: „Módlmy się w intencji naszego kraju, w intencji naszej Ojczyzny. Módlmy się za wszystkich, których wybraliśmy do parlamentu, aby kierowali się troską o dobro narodu polskiego.”

Po zakończonej liturgii, wraz z pocztami sztandarowymi, uczestnicy pielgrzymki udali się przed pomnik śp. bpa Romana Andrzejewskiego, gdzie złożyli kwiaty i oddali hołd wieloletniemu Krajowemu Duszpasterzowi Rolników. 

Robert Adamczyk/Biuro Prasowe Sanktuarium