ŚLESIN (LICHEŃ). Sesja katechetyczno-modlitewna „Słabość człowieka i łaska”

IS_2012-06-09 18.00.17

Ponad 250 osób z całej Polski przyjechało do Lichenia, aby wziąć udział w sesji katechetyczno-modlitewnej (8-10 czerwca) poświęconej spotkaniu słabości człowieka z łaską Boga.

W trakcie trzydniowej sesji uczestnicy w głównej mierze spędzali czas na modlitewnych spotkaniach wokół Najświętszego Sakramentu, uczestniczyli także w konferencjach, które ogniskowały się wokół tematu przewodniego, którym w tym roku była „słabość człowieka i działanie łaski Bożej”: „Niektóre wspólnoty obok rekolekcji i różnych form spotkań modlitewnych organizują właśnie sesje. Są to kilkudniowe spotkania, w których głównym nurtem jest nauczanie, czyli coś w rodzaju rekolekcji, połączone ze spotkaniami modlitewnymi, z doświadczeniem wspólnoty i kościoła” – powiedział ks. Wacław Grądalski, jeden organizatorów sesji.

Tegoroczna sesja, zorganizowana tradycyjnie w weekend następujący po uroczystości Bożego Ciała przez Fundację im. bpa Czesława Domina, jest już piątą z kolei. Przygotowali ją Monika i Andrzej Gajdowie z Kołobrzegu wraz z ks. Wacławem Grądalskim. Obok wielu form rekolekcji i spotkań o charakterze modlitewnym, które organizuje Fundacja, sesja katechetyczno-modlitewna odgrywa rolę szczególną, gdyż zachowując charakter spotkania modlitewnego, pozwala pogłębić świadomość i wiedzę religijną.

W trakcie trzydniowego spotkania uczestnicy mieli możliwość wysłuchania konferencji głoszonych przez o. Wojciecha Jędrzejewskiego OP, na co dzień pracującego w Ośrodku Kaznodziejskim. Podczas sobotniej Eucharystii homilię do uczestników sesji wygłosił pasterz diecezji włocławskiej bp Wiesław Mering, który podkreślił wartość walki, którą się toczy wybierając dobro. Każdy dzień zakończony był doświadczeniem wspólnoty i wspólną modlitwą, aby pokazać, że człowiek nie jest sam, że miłość Boga ma praktyczny wymiar w miłości bliźniego. „Chcemy, aby ci, którzy uczestniczą w tym spotkaniu, zobaczyli, że niedoskonałość człowieka nie jest błędem Boga, ale jest miejscem spotkania z Bogiem, miejscem działania Jego łaski” – dodał ks. Grądalski.

W sesji biorą udział osoby z terenu całej Polski, które uczestniczą w rekolekcjach lub spotkaniach organizowanych przez Monikę i Andrzeja Gajdów, inicjatorów ruchu Przyjaciół Miłości Miłosiernej (duchowym opiekunem Przyjaciół jest ks. Wacław Grądalski). Chętni zgłaszają się zazwyczaj za pośrednictwem strony internetowej (http://www.przyjacielemm.pl/). Nie bez znaczenia jest fakt, iż w sesji mogą brać udział całe rodziny – zarówno dorośli, jak i dzieci są bardzo mile widziane. Dla najmłodszych na czas trwania wykładów jest organizowana opieka, dzięki czemu rodzice mogą w spokoju i skupieniu uczestniczyć w konferencjach i następujących po nich rozważaniach. 

Robert Adamczyk/ Biuro Prasowe Sanktuarium

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA