SKULSK. Absolutorium dla Andrzeja Operacza

Na wczorajszej sesji Rady Gminy 13 radnych głosowało za udzieleniem absolutorium dla wójta Andrzeja Operacza, w związku z wykonaniem budżetu za 2011 rok. 2 przedstawicieli lokalnego parlamentu wstrzymało się od głosu.