GRODZIEC. 12 : 2 – Piotr Juszczak z absolutorium

Wójt gminy Grodziec Piotr Juszczak bez problemów otrzymał absolutorium, w związku z wykonaniem budżetu za 2011 rok. Za taką decyzją było 12 radnych. 2 uznało, że należy jednak głosować przeciw uchwale.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA