OŚWIATA. Atrakcyjne zawody

Wybór właściwej szkoły, gwarantującej zdobycie zawodu, z którym można znaleźć zatrudnienie, to jedna z ważniejszych decyzji. Bardzo szeroką ofertę ma Zespół Szkół Medycznych im. Karola Marcinkowskiego w Koninie. Nauka w nim gwarantuje zdobycie jednego z następujących zawodów: higienistka stomatologiczna, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, technik masażysta, ratownik medyczny, opiekun medyczny, opiekun dziecięcy, opiekun środowiskowy, opiekun w domu pomocy społecznej, asystent osoby niepełnosprawnej, terapeuta zajęciowy, dietetyk.

Rekrutacja  na kierunkach dziennych trwa do 22 sierpnia 2012 r.

Zespół Szkół Medycznych w Koninie
ul. Przemysłowa 4

tel./fax 63 242 42 15
tel. 63 242 42 66
e-mail: sekretariat@medyk.konin.pl
e-mail: rekrutacja@medyk.konin.pl

(promocja)

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA