WIERZBINEK, MAURE-DE-BRETAGNE. Francuzi zaprosili do swoich domów

Delegacja z gminy Wierzbinek – wójt Paweł Szczepankiewicz, zastępca Maciej Kaczmarek, przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Walicka oraz tłumaczki Joanna Łukomska i Magdalena Szczepankiewicz uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do zaprzyjaźnionej gminy Maure-de-Bretagne.

Samorząd podpisał umowę partnerską z tą gminą w 2004 roku. Współpracę zainicjował wójt Paweł Kurz. Maure-de-Bretagne to miejscowość i gmina we Francji, w regionie Bretania, w departamencie Ille-et-Vilaine.

Organizatorem wyjazdu było Stowarzyszenie Bretania-Polska w Rennes, we współpracy między innymi z Miastem Rennes, Regionem Bretanii, bretońskimi gminami oraz z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu.

W wyjeździe uczestniczyło ponadto 11 gmin z Wielkopolski oraz przedstawiciele miasta Poznania czele z wiceprezydentem Dariuszem Jaworskim. Głównym celem wizyty był udział w konferencji: „20-lecie konstruktywnego partnerstwa pomiędzy Bretanią a Polską. Doświadczenia i nadzieje”. W czasie seminarium w Rennes i St. Brice-en-Cogles rozmawiano o osiągnięciach, zdobytych doświadczenia, wzajemnych oczekiwaniach i o nowych sposobach współdziałania. Poruszono również takie zagadnienia, jak udział młodzieży we współpracy miast i gmin, praktyczna organizacja współpracy, a także tworzenie tożsamości europejskiej.

Samorządowcy uczestniczyli w uroczystości wręczenia polskich orderów zasługi pani Gracie Léon i panu Jean Meinnel, zasłużonym dla współpracy Bretanii i Wielkopolski, które wręczył ambasador Polski we Francji Tomasz Orłowski.

14 lipca, w dniu Święta Narodowego Francji, delegacje oglądały defiladę wojskową. Ważnym punktem wizyty była francusko-polska msza kończąca całodniowy festyn zorganizowany w Retiers.

W czasie rozmów strona bretońska podkreślała gotowość do kontynuowania współpracy z gminą Wierzbinek, co znalazło swoje potwierdzenie w serdecznym i gościnnym przyjęciu, z jakim spotkali się goście seminarium, świadczącym o trwałości więzów przyjaźni nawiązanych wiele lat temu. W historii kontaktów Wierzbinek – Maure-de-Bretagne odbyły się wyjazdy studyjne oraz wymiana młodzieży ze szkół w Morzyczynie i Boguszycach. Ponadto rozmawiano o możliwych kierunkach współpracy w dziedzinach kultury, rolnictwa, przedsiębiorczości, administracji publicznej. Gości z Wierzbinka rodziny francuskie przyjmowały w swoich domach.