POJEDYNKI. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie kontra Rada Powiatu Konińskiego

Rektor PWSZ w Koninie chce zwolnić z pracy radną powiatu konińskiego Agnieszkę Mirecką-Katulską. Rada Powiatu Konińskiego nie wyraziła na to zgody. PWSzkołaZawodowa wezwała do zmiany uchwały. Styl wezwania był mało dyplomatyczny, a nawet pyszałkowaty, jakby w wielce wybitnej konińskiej uczelni pozjadano wszystkie rozumy, także te samorządowe. Rada do pisma się nie przychyliła. A to językiem studenckim można wyrazić słowami: – Bujaj się, Panie Rektor.

Sprawę rozstrzygnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.