KRZYMÓW (POTAŻNIKI). Strzelali z ,,Muszkietem”

IS_IMG_6120

Klub Strzelectwa Sportowego LOK “Muszkiet” w celu upamiętnienia 73. rocznicy wybuchu II wojny światowej zorganizował strzelanie z broni sportowej. Zawody odbyły się 1 września w leśnej scenerii pochmurnego poranka, na strzelnicy w Potażnikach, w gminie Krzymów.  Przyświecały im następujące cele: usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z okresu II wojny światowej, popularyzowanie strzelectwa sportowego oraz zachęcanie do tak zwanej zdrowej rywalizacji.

W kolejnych inicjatywach KSS LOK ,,Muszkiet” zamierza popularyzować oraz szkolić młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną w kierunku strzelectwa sportowego, rozwijać pasje wśród dorosłych amatorów strzelectwa z regionu konińskiego, a także aktywnie uczestniczyć w rozwoju miasta i powiatu.

Bartłomiej Michalak