WICEMARSZAŁEK EUGENIUSZ GRZESZCZAK. Dobry Partyjny Tatuś

O wicemarszałku Sejmu Eugeniuszu Grzeszczaku głośno ostatnio jako o Dobrym Partyjnym Tatusiu. W ubiegłym roku był bowiem szefem sztabu wyborczego PSL. I zlecał w trakcie kampanii usługi firmie prowadzonej przez swojego syna Michała. Syn jest także redaktorem naczelnym lokalnego tygodnika ,,Głos Słupcy”. Sprawę jako pierwszy opisał inny lokalny tygodnik ,,Kurier Słupecki”, a za nim m.in. ,,Gazeta Wyborcza”. Dziennik napisał: ,,Eugeniusz Grzeszczak, wicemarszałek Sejmu, nie widzi nic złego w tym, że sporą część pieniędzy komitetu wyborczego PSL zarobiła firma jego syna”.
Skoro nie widzi, powinien założyć sobie okulary.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA