KONIN. II Liceum – Święto Patrona

II LO

1 października w II Liceum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie odbyła się uroczystość z okazji Święta Patrona Szkoły. W tym dniu swoje święto mają także klasy pierwsze, gdyż odbywa się ich ślubowanie i mianowanie na ucznia. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele Najświętszej Marii Panny.
Już w szkole, po powitaniu zebranych i wprowadzeniu sztandaru uczniowie, głównie starszych klas, przedstawili program artystyczny poświęcony patronowi – K. K. Baczyńskiemu i całemu jego pokoleniu. Strofy poezji i piosenki o tragicznych dniach wojny przeniosły słuchaczy w tragiczny klimat tamtych dni i uświadomiły klasom pierwszym, dlaczego to właśnie Baczyński – żołnierz, poeta, młody aż do śmierci – jest patronem II Liceum. Po tej części odbyło się ślubowanie klas pierwszych oraz mianowanie na ucznia II Liceum i wychowawcę klasy.

Dyrektor szkoły Sławomir Lorek dokonał podsumowań, a także odznaczył wybranych nauczycieli i uczniów Medalem Pamiątkowym II Liceum w Koninie. Również zaproszeni goście w swoich wystąpieniach mówili o szacunku dla tradycji i jej obecności we współczesnym życiu.

Po części oficjalnej odbyła się dalsza część święta szkoły, w której uczestniczyli uczniowie wszystkich klas. Klasy trzecie ze swoimi wychowawcami miały swoje święta klasy, a klasy drugie bawiły się z klasami pierwszymi na tradycyjnych już otrzęsinach. Nauczyciele i zaproszeni goście spotkali się na kawie.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA